THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ HỌC : 15:00 - 16:00

    

   tl_files/THANG 4/THONG BAO.jpg

   KÍNH GỬI THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ HỘI VIÊN.

   KÍNH GỬI THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ HỘI VIÊN.

   Lớp học khung giờ 15:30 - 16:30 sẽ điều chỉnh lại như ban đầu 15:00 - 16:00 kể từ ngày 27/03/2018.
   Kính mong Quý hội viên thông cảm và tham gia lớp học cùng các Thầy.


   Áp dụng chi nhánh Hồ Chí Minh

    

   Trở lại