THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG NGÀY 06/04/2018

   tl_files/THANG 4/P THIẾT KẾ.jpg

    

   Kính gửi đến Quý hội viên về thông báo lớp học trong ngày 06/04/2018.

   Vì sức khỏe của M Santosh đã ổn nên các lớp hôm nay vẫn học bình thường và không có thay đổi. 
   Shubha Yoga xin lỗi vì sự bất tiện này, kính mong Quý hội viên thông cảm và tham gia lớp học cùng các Master.

   Trở lại