THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGƯNG LỚP HỌC.

   Vì ảnh hưởng của cơn bão Tembin nên Shubha Yoga kính gửi đến Quý hội viên THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGƯNG LỚP HỌC.
   Thời gian: 02 ngày - 25/12/2017 và 26/12/2017
   Chi nhánh: Hồ Chí Minh và Biên Hòa
   Thứ 4 ngày 27/12/2017 - các lớp học sẽ học lại bình thường.

   tl_files/THANG 11/THANG 12/THONG BAO DEN.jpg

   Kính mong Quý hội viên thông cảm

   Trở lại