• From the heart
   • Unforgettable moments
   • Write your feelings
   • A corner for Shubha Yoga
   • Thank Shubha Yoga trainer
   • Yoga improves health
   • Hello friends
   • Shubha Yoga that I know!
   • Living with yoga, lifelong friends with yoga
   • Yoga brings the magic
   • Loving life through yoga

   Tập Yoga Tại Shubha Yoga như một cuộc sống mới với tôi

   Tôi đến với yoga là sự tình cờ, dù không say mê bất cứ môn thể thao nào và ý thức về sự cần thiết phải tập một môn thể thao để duy trì sức khỏe.

   Lúc đó tôi có bệnh về xương khớp, kết quả chụp X - quang là thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng. Tôi hay đau đầu, khó ngủ. Cơ xương mệt mỏi. Sau khi gặp Thầy Hoài, trao đổi và được biết Trung Tâm Shubha Yoga chữa trị được nhiều bệnh cột sống, cung cấp năng lượng cho cơ thể, Các thầy khuyên tôi nên luyện tập yoga và khi có thể thì nên ngồi thiền và thế là tôi đã quyết tâm luyện tập.

   • Unforgettable moments

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

   You must be log in to use this functionality.