News / New Event

   THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.4 VÀ 01.05/2018

   THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.4 VÀ 01.05/2018

   DỰA CHÂN VÀO TƯỜNG - BÀI TẬP ĐƠN GIẢN NHƯNG LỢI ÍCH TUYỆT VỜI

   DỰA CHÂN VÀO TƯỜNG - BÀI TẬP ĐƠN GIẢN NHƯNG LỢI ÍCH TUYỆT VỜI

   THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG NGÀY 06/04/2018

   THÔNG BÁO LỚP HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG NGÀY 06/04/2018

   LỢI ÍCH CỦA YOGA ĐỐI VỚI CÁC QUÝ ÔNG

   LỢI ÍCH CỦA YOGA ĐỐI VỚI CÁC QUÝ ÔNG

   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ HỌC : 15:00 - 16:00

   THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ HỌC : 15:00 - 16:00

   YOGA VÀ NHỮNG BÍ MẬT KHÁM PHÁ CƠ THỂ MÀ BẠN NÊN BIẾT

   YOGA VÀ NHỮNG BÍ MẬT KHÁM PHÁ CƠ THỂ MÀ BẠN NÊN BIẾT

   KÍNH GỬI ĐẾN QUÝ HỘI VIÊN THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI LỚP HỌC.

   KÍNH GỬI ĐẾN QUÝ HỘI VIÊN THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI LỚP HỌC.

   HAPPY INTERNATIONAL DAY 20.03.2018

   HAPPY INTERNATIONAL DAY 20.03.2018

   MAMMY YOGA

   MAMMY YOGA

   UTKATASANA - CHAIR POSE

   UTKATASANA - CHAIR POSE